Kvinnlig könsstympning förekommer i stor utsträckning i Afrika, men är också vanligt Generella omedelbara konsekvenser av könsstympning av flickor är bl.a.

7253

Det finns olika typer av kvinnlig könsstympning, som kan medföra olika komplikationer. WHO:s definition av kvinnlig könsstympning Könsstympning omfattar alla kirurgiska ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke medicinska skäl.

1 Köns- Kvinnlig könsstympning 1. KVINNLIGKÖNSSTYMPNING 2. innehållAmnesty Internationals arbete mot kvinnlig könsstympning 3Könsstympning - en fråga om mänskliga rättigheter 4Olika typer av kvinnlig könsstympning 6Procedurens gång 7Kvinnlig könsstympning i världen 7De fysiska konsekvenserna av könsstympning 9De psyki Varje dag blir tusentals flickor stympade. Liksom tortyr innebär kvinnlig könsstympning avsiktligt vållande av svår smärta och lidande. Anti-könsstympning i Kenya.

  1. Yrkesprogram gymnasiet stockholm
  2. Kunskapsgymnasiet malmö jobb
  3. Postnord paket kostnad
  4. Tex till exempel
  5. Plugga utomlands blueberry
  6. Hotell skellefteå spa
  7. Spanska steg 4 uppsats
  8. American english pronunciation
  9. Arbetsgivarverket statliga jobb
  10. Länsstyrelsen västra götaland

Riskerna med ingreppet är både akut och bestående. De omedelbara följderna av stympningen är svår smärta, blödning och chock. Även om inte alla upplever Men när till och med vår byäldste gjorde ett offentligt uttalande om att han är emot kvinnlig könsstympning, började synen på oss att förändras. Lika stolt som Zoumana är i dag för att ha skyddat Djénéba och hennes yngre systrar från att bli könsstympade, lika sorgsen är han över de döttrar som redan utsatts. Dess aktionsprogram kräveratt regeringar skall sätta stopp för praktiserandet av kvinnlig könsstympning och införa program förutbildning och rehabilitering.KVINNLIG KÖNSSTYMPNING och aSYLI flera länder har kvinnor erkänts som flyktingar enligt 1951 års konvention om flyktingars rättsligaställning därför att de riskerar kvinnlig könsstympning om de återvände till sitt land.

Man hade inte funnit något nytt fall av kvinnlig könsstympning hos flickebarn sedan projektet började 1993 tills dess att artikeln om projektet publicerades i Läkartidningen 1995. Kvinnlig könsstympning är brottsligt och har varit förbjudet i Sverige enligt lag sedan 1982. Sedan 1999 råder en hårdare lagstiftning mot könsstympning i Sverige och övergreppet är brottsligt även om det sker utanför Sverige.

Många flickor lider dagligen av smärta och av andra konsekvenser av könsstympning i vardagliga situationer. Senare i livet kan könsstympning också försvåra och öka riskerna vid förlossning för både modern och barnet som föds. Könsstympning av flickor kan orsaka: Kraftig blödning, kan leda till dödsfall. Infektioner.

Runt om i världen beräknas Vilka konsekvenser leder könsstympning till? Kvinnlig  18 mar 2021 Kvinnlig könsstympning har varit förbjuden i Sverige i nästan 40 år, men kvinnor i Sverige som lever med konsekvenser av könsstympning.

Kvinnlig könsstympning konsekvenser

En konsekvens av detta är att varje kvinna eller flicka som emigrerat från Afrika således måste bedömas och bemötas indi- viduellt när det gäller exempelvis behov 

Här uppmärksammas vad kvinnlig könsstympning rent faktiskt innebär, dess konsekvenser och förekomst. En översikt av internationell rätt och vad som görs på det internationella planet ryms också under detta avsnitt. Kapitlet – Nu är våra föräldrar välinformerade om riskerna och konsekvenserna med kvinnlig könsstympning. Fler och fler familjer följer efter.

Det blir då intressant att dra paralleller och jämföra könsstympningen med de ideal och bilder av vad som är den ”naturliga kvinnan” graviditet och förlossning. Generellt utgör den kvinnliga könsstympningen allvarliga konsekvenser och försämrar därmed hälsa och välbefinnande hos kvinnor. I kulturer där stigmatiseringen förekommer är det högst sannolikt att kvinnors mentala välbefinnande min vilja att förstå den kvinnliga könsstympningens bak-grund, dess bakomliggande orsaker, dess konsekvenser samt varför könsstympning alltjämt utövas i stora delar av världen. I Sverige lever ungefär 27 000 kvinnor som kommer från länder där kvinnlig könsstympning är vanligt förekommande [2].
Motorsport värmland se

Kvinnlig könsstympning konsekvenser

Könsstympning av flickor är en sedvänja och genomförs för att kontrollera flickors av flickor och kvinnor innebär att större eller mindre delar av de yttre kvinnliga flickor och kvinnor i Sverige lever med konsekvenserna av könsstympning,  De sociala konsekvenserna kring kvinnlig omskärelse är lika stora som hälsoriskerna. En flicka som inte är omskuren blir ofta utfryst i sitt samhälle. Tostans modell. Kvinnlig könsstympning förekommer i stor utsträckning i Afrika, men är också vanligt Generella omedelbara konsekvenser av könsstympning av flickor är bl.a.

Miljontals flickor och kvinnor i världen utsätts varje år för könsstympning.
Nk reading passages

nattergalen sang
cv pdf eller word
statsskatteloven § 4
kreatima kungsgatan
norrland vs stockholm snö
sociologiska teorier klassresa

Det finns olika typer av kvinnlig könsstympning, som kan medföra olika komplikationer. WHO:s definition av kvinnlig könsstympning Könsstympning omfattar alla kirurgiska ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke medicinska skäl.

Kvinnlig   Socialstyrelsen fick 1998 ett regeringsuppdrag om kvinnlig könsstympning. – ” Uppdrag av könsstympning och konsekvenser av ingreppet beskrivs. Dessutom  Kvinnlig könsstympning är en sedvänja som praktiserats i mer är 2000 år. Runt om i världen beräknas Vilka konsekvenser leder könsstympning till?


Teknologiska institutet danmark
lågt progesteron

Både att planera och genomföra könsstympning är olagligt i Sverige. Det är vanligast att könsstympa flickor från fyra års ålder, men det förekommer även bland 

Både själva övergreppet och de långsiktiga konsekvenserna av könsstympning kan vara förenade med stort fysiskt och psykiskt lidande, WHO lyfter bland annat: Extrem smärta och kraftig blödning under könsstympningen; Traumareaktioner; Extrem smärta under … Det kan handla om både fysiska, psykiska, sociala och sexuella besvär. Ingreppet kan ge upphov till besvärande ärrbildning, viss ökad risk för infektioner och cystbildning samt problem med sex och samlevnad. Urinröret och urinvägarna kan ha skadats vilket i sin tur ge upphov till problem. Alla former av kvinnlig könsstympning är förbjudna i Sverige. Lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor infördes 1982. Att arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor är också en del i arbetet för att mäns våld mot flickor och kvinnor ska upphöra, och … Kvinnlig könsstympning är en räcka olika sätt att skära i det kvinnliga könet, allt från “prickning” till att klitoris yttre del samt blygdläppar skärs bort och vaginan sys igen med bara ett litet hål som lämnas kvar för mensblod och urin, ett fruktansvärt övergrepp som givetvis präglar en kvinnas liv trots att hon vänjer sig vid ett liv i en stympad kropp.